Спортски савез Шабац је из потребе да пружи помоћ својим члановима и другим спортским организацијама са територије града у писању документације годишњих и посебних програма израдио упутство које је доступно у електронском формату. Надамо се да ће заинтересовани користећи упутство квалитетније припремити своје програме.


Финансирање спорта у јединицама локалне самоуправе је један од основних циљева који је дефинисан Законом о спорту и Стратегијом развоја спорта у Републици Србији за период од 2014. до 2018. године.


Потребе и интереси грађана у јединицама локалне самоуправе и њихово финансирање уређени су у чл. 137. и 138. Закона о спорту.


Упутствo за писање програма су у сталној изради, и биће редовно ажурирано. - стручна служба Спортског савеза Шабац

Created with the Personal Edition of HelpNDoc: Create HTML Help, DOC, PDF and print manuals from 1 single source